என் உயிரான இயேசு

http://1drv.ms/1GQ0pbp

என் உயிரான உயிரான உயிரான இயேசு
என் உயிரான உயிரான உயிரான இயேசு

என் உயிரான இயேசு
என் உயிரோடு கலந்தீர்
என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன்

1.உலகமெல்லாம் மறக்குதையா
உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா
உம் நாமம் துதிக்கையிலே இயேசையா
உம் அன்பை ருசிக்கையிலே

2.உம் வசனம் எனக்கு உணவாகும்
  உடலுக்கெல்லாம் மருந்தாகும்
  இரவும் பகலுமையா உந்தன்
  வசனம் தியானிக்கிறேன்

3.உம் திருநாமம் உலகத்திலே
  உயர்ந்த அடைக்கலம் அரண்தானே
  நீதிமான் அதற்குள்ளே ஓடி
  சுகமாய் இருப்பேனே

4.உம் தியாகம் நினைத்து பார்க்கின்றேன்
  உம் நேசம் நினைத்து உருகுகின்றேன்
  உம்மையே தந்தீரையா எனக்காய்
உம் இரத்தம் சிந்தினீரே

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to என் உயிரான இயேசு

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

  2. Pingback: as | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s