என் மீட்பர் என் நேசர்

http://1drv.ms/1D7a9l5

என் மீட்பர் என் நேசர் சந்நிதியில்
எப்போது நான் நிற்கப் போகிறேன்?
ஏங்குகிறேன் உம்மைக் காண
எப்போது உம் முகம் காண்பேன்

தாகமாயிருக்கிறேன்
அதிகமாய் துதிக்கிறேன் – நான்

1.மானானது நீரோடையை
தேடித் தவிப்பதுப்போல்
என் நெஞ்சம் உமைக் காண
ஏங்கித் தவிக்கிறது

தாகமாயிருக்கிறேன்
அதிகமாய் துதிக்கிறேன் – நான்

2.பகற்காலத்தில் உம் பேரன்பை
கட்டளை இடுகிறீர்
இராக்காலத்தில் உம் திருப்பாடல்
என் நாவில் ஒலிக்கிறது

தாகமாயிருக்கிறேன்
அதிகமாய் துதிக்கிறேன் – நான்

3.ஆத்துமாவே நீ கலங்குவதேன்
(உன்) நம்பிக்கை இழப்பதேன் – என்
கர்த்தரையே நீ நம்பி இரு
அவர் செயல்கள்(செயல்களை) நினைத்து துதி

ஜீவனுள்ள தேவன் – அவர்
சீக்கிரம் வருகிறார்

ஏங்குகிறேன் உம்மைக் காண
எப்போது உம் முகம் காண்பேன்

தாகமாயிருக்கிறேன்
அதிகமாய் துதிக்கிறேன் – நான்

என் மீட்பர் என் நேசர் சந்நிதியில்
எப்போது நான் நிற்கப் போகிறேன்?

Romans 15:13“May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.”Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to என் மீட்பர் என் நேசர்

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

  2. Pingback: as | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s