அபிஷேகம் என் தலைமேலே

http://1drv.ms/1D79EYn

praising god

அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே – 2
முழங்கிடுவேன் சுவிசேஷம்
சிறுமைப்பட்ட அனைவருக்கும் – 2
அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே – 2
அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

1. இதயங்கள் நொறுக்கப்பட்டோர்
ஏராளம் ஏராளம் – 2
காயம் கட்டுவேன் தேசமெங்கும்
இயேசுவின் நாமத்தினால் – 2

அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே – 2
அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

2. சிறையிலுள்ளோர் ஆயிரங்கள்
விடுதலை பெறணுமே – 2
கட்டவிழ்க்கணும் கட்டவிழ்க்கணும்
கட்டுக்களை உடைக்கணும் – 2

அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே – 2
அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

3. துதியின் உடை போர்த்தணுமே
ஒடுங்கின ஜனத்திற்கு – 2
துயரத்திற்குப் பதிலாக
ஆனந்த தைலம் வேண்டுமே – 2

அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே – 2
அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே – 2
முழங்கிடுவேன் சுவிசேஷம்
சிறுமைப்பட்ட அனைவருக்கும் – 2
அபிஷேகம் என் மேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே – 2
அபிஷேகம் என் தலைமேலே
ஆவியானவர் எனக்குள்ளே

Ephesians 4:15“Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the Head, that is, Christ.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to அபிஷேகம் என் தலைமேலே

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

  2. Pingback: as | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s