நீர் என்னோடு இருக்கும்போது

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiSUeTZNIWT1O_Kqw

நீர் என்னோடு இருக்கும்போது
எந்நாளும் வெற்றி வெற்றியே – 2

தோல்வி எனக்கில்லையே
நான் தோற்றுப்போவதில்லையே – 2

நீர் என்னோடு இருக்கும்போது
எந்நாளும் வெற்றி வெற்றியே – 2

1.மலைகளைத் தாண்டிடுவேன்
கடும் பள்ளங்களைக் கடந்திடுவேன் – 2
சதிகளை முறியடிப்பேன்
சாத்தானை ஜெயித்திடுவேன் – 2

நீர் என்னோடு இருக்கும்போது
எந்நாளும் வெற்றி வெற்றியே – 2

Paul Silas in prison

2.சிறைச்சாலை கதவுகளும்
என் துதியினால் உடைந்திடுமே – 2
அபிஷேகம் எனக்குள்ளே – நான்
ஆடிப் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன் – 2

நீர் என்னோடு இருக்கும்போது
எந்நாளும் வெற்றி வெற்றியே – 2

1 Corinthians 15 55

3.மரணமே கூர் எங்கே?
பாதாளம் உன் ஜெயம் எங்கே? – 2
கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன்
சாவு எனக்கு ஆதாயமே –2

நீர் என்னோடு இருக்கும்போது
எந்நாளும் வெற்றி வெற்றியே – 2

தோல்வி எனக்கில்லையே
நான் தோற்றுப்போவதில்லையே – 2

நீர் என்னோடு இருக்கும்போது
எந்நாளும் வெற்றி வெற்றியே – 2

Ephesians 6:4“Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

Advertisement
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to நீர் என்னோடு இருக்கும்போது

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s