வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா

http://1drv.ms/1D77hVe
வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா
உம்மைத் தவிர, உம்மைத் தவிர – 2

1. உம் பாதம் பணிந்து நான்
உம்மையே தழுவினேன் – 2
உம்மையே தழுவினேன்

வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா
உம்மைத் தவிர, உம்மைத் தவிர

2. இருள் நீக்கும் வெளிச்சமே
என்னைக் காக்கும் தெய்வமே – 2
என்னைக் காக்கும் தெய்வமே

வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா
உம்மைத் தவிர, உம்மைத் தவிர

3. மனமிரங்கினீரே
மறுவாழ்வு தந்தீரே – 2
மறுவாழ்வு தந்தீரே

வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா
உம்மைத் தவிர, உம்மைத் தவிர

4. சுகம் தந்தீரையா
பெலன் தந்தீரையா – 2
பெலன் தந்தீரையா

வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா
உம்மைத் தவிர, உம்மைத் தவிர – 2

Jeremiah 23:24“Who can hide in secret places so that I cannot see them?” declares the LORD. “Do not I fill heaven and earth?” declares the LORD.”Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to வேறு ஒரு ஆசை இல்ல இயேசு ராஜா

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s