தேற்றரவாளன் இயேசுவே

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiSdCyL-nASdyqtza

தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே – 2

தாயைப் போலத் தேற்றுகிறீர்
தந்தைப் போல் தோளில் சுமக்கின்றீர் – 2

தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே

1. வனாந்தரமான வாழ்க்கையிலே
வழியின்றி தவிக்கும் நேரத்திலே – 2
பகைஞர்கள் சூழ்ந்திடும் நேரத்தினில்
கடலினில் தரைவழி தந்தவர் நீர் – 2

நன்றி ஐயா உமக்கு நன்றி ஐயா – 2

தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே

2. இருண்ட வாழ்க்கை பாதையிலே
இன்னல்கள் சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே – 2
இரவிலும் பகலிலும் நீர் எனக்கு
அக்கினி ஸ்தம்பம் மேக ஸ்தம்பம் – 2

நன்றி ஐயா உமக்கு நன்றி ஐயா – 2

தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே

3. மனுஷரின் வார்த்தை மாறாகி
மனதினில் துயரங்கள் அழுத்துகையில் -2
மாராவின் கசப்பை மதுரமாக்கி
மகிமையின் வார்த்தையால் மகிழச்செய்தீர் –2

நன்றி ஐயா உமக்கு நன்றி ஐயா – 2

தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே –2

தாயைப் போலத் தேற்றுகிறீர்
தந்தைப் போல் தோளில் சுமக்கின்றீர் – 2

தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே

 

2 Peter 3:9“The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

 

 


This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to தேற்றரவாளன் இயேசுவே

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s