எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்

http://1drv.ms/1Qk6YeB

எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்
எந்தன் உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட
மன்னவா உமக்கு நன்றி
இயேசு மன்னவா உமக்கு நன்றி

1. கள்ளமில்லா உந்தன் அன்பினால்
எனக்குள்ளதெல்லாம் மறந்தேன் – 2
கல்லும் முள்ளும் எந்தன் வாழ்வில் – 2
என்னை நடத்தின விதம் தனை மறவேன் – 2
நான் மறவேன் – 3 என்றென்றும் மறவேன் – 2

எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்
எந்தன் உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட
மன்னவா உமக்கு நன்றி
இயேசு மன்னவா உமக்கு நன்றி

2. தொல்லை மிகுந்த உலகில்
இல்லை ஆறுதல் எனக்கு – 2
அல்லல் நிறைந்த எந்தன் வாழ்வில் – 2
என்னை அணைத்திட்ட விதம் தனை மறவேன் – 2
நான் மறவேன் – 3 என்றென்றும் மறவேன் – 2

எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்
எந்தன் உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட
மன்னவா உமக்கு நன்றி
இயேசு மன்னவா உமக்கு நன்றி

3. சொல்லி முடியாது நாதா
உம் அன்பு அள்ளி தீராது தேவா – 2
உள்ள உறுதியுடன் நானும் – 2
உம் சமூகம் சேரும்வரை துதிப்பேன் – 2
நான் துதிப்பேன் – 3 என்றென்றும் துதிப்பேன் – 2

எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்
எந்தன் உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட
மன்னவா உமக்கு நன்றி
இயேசு மன்னவா உமக்கு நன்றி

Isaiah 12:4“In that day you will say: “Give praise to the LORD, proclaim His name; make known among the nations what He has done, and proclaim that His name is exalted.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s