எப்போதும் என் முன்னே

http://1drv.ms/1D76zHF
எப்போதும் என் முன்னே
உம்மைத்தான் நிறுத்தியுள்ளேன் – 2
என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
குறை ஒன்றும் எனக்கில்லையே – 2

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே – 2
எப்போதும் நீர்தானையா
என் முன்னே நீர்தானையா

1. உம் இல்லம் ஆனந்தம்
பரிபூரண ஆனந்தம் – 2
பேரின்பம் நீர்தானையா
நிரந்தர பேரின்பமே – 2

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே – 2
எப்போதும் நீர்தானையா
என் முன்னே நீர்தானையா

2. என் இதயம் மகிழ்கின்றது
உடலும் இளைப்பாறுது – 2
எனைக் காக்கும் தகப்பன் நீரே
பரம்பரைச் சொத்தும் நீரே – 2

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே – 2
எப்போதும் நீர்தானையா
என் முன்னே நீர்தானையா

3. என் செல்வம் என் தாகம்
எல்லாமே நீர்தானையா – 2
எனக்குள்ளே வாழ்கின்றீர்
அசைவுற விடமாட்டீர் – 2

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே – 2
எப்போதும் நீர்தானையா
என் முன்னே நீர்தானையா

4. கல்வாரி எனக்காக
காயங்கள் எனக்காக – 2
திரு இரத்தம் எனக்காக
சிந்தியே ஜீவன் தந்தீர் – 2

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே – 2
எப்போதும் நீர்தானையா
என் முன்னே நீர்தானையா

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
குறைவொன்றும் எனக்கில்லையே – 2

பேரின்பம் நீர்தானையா
நிரந்தர பேரின்பமே – 2

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே – 2
எப்போதும் நீர்தானையா
என் முன்னே நீர்தானையா

 

Jeremiah 32:17““Ah, Sovereign LORD, You have made the heavens and the earth by Your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for You.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

 

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to எப்போதும் என் முன்னே

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s