உம்மைத்தானே நான் முழு உள்ளத்தோடு

http://1drv.ms/1D752Bk
உம்மைத்தானே நான் முழு உள்ளத்தோடு
நேசிக்கிறேன் தினமும்
உயிரோடு நான் வாழும் நாட்களெல்லாம்
உம்மைத்தான் நேசிக்கிறேன் – 2

1. மாலை நேரத்திலே அழுகையென்றாலே
காலையில் ஆனந்தமே – 2
இன்றைய துன்பமெல்லாம் நாளைய இன்பமாகும்
நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே -2

அல்லேலூயா ஆராதனை – 4

2. நொறுங்கின இதயம் உடைந்த உள்ளம்
அருகில் நீர் இருக்கின்றீர் – 2
ஒடுங்கிப்போன உள்ளம் தேடி
காயம் கட்டுகின்றீர் – 2

அல்லேலூயா ஆராதனை – 4

3. நீதிமான் வேதனை அநேகமாயிருக்கும்
அநேகமாயிருக்கும் – 2
விடுவிக்கின்றீர் அவை அனைத்தினின்றும்
வெற்றியும் தருகின்றீர் – 2

அல்லேலூயா ஆராதனை – 4

4. புலம்பி நான் அழுதேன் மாற்றினீரே
நடனமாட வைத்தீர் – 2
துயரத்தின் ஆடையை நீக்கினீரே
துதிக்க செய்தீரையா – 2

அல்லேலூயா ஆராதனை – 4

Romans 1:16“For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes: first to the Jew, then to the Gentile.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to உம்மைத்தானே நான் முழு உள்ளத்தோடு

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s