பகல்நேரப் பாடல் நீரே

http://1drv.ms/1MV6tEk

பகல்நேரப் பாடல் நீரே
இரவெல்லாம் கனவும் நீரே
மேலான சந்தோஷம் நீரே
நாளெல்லாம் உமைப் பாடுவேன்

1.எருசலேமே உனை மறந்தால்
என் வலக்கரம் செயலிழக்கும்
மகிழ்ச்சியின் மகுடமாய் கருதாவிடில்
நாவு ஒட்டிக்கொள்ளும்

மகிழ்ச்சியின் மகுடம் நீர்தானையா
மணவாளனே உமை மறவேன்

2. தாய்மடி தவழும் குழந்தைப்போல்
மகிழ்ச்சியாய் இருக்கின்றேன்
இப்போதும் எப்போதும் நம்பியுள்ளேன்
உம்மைத்தான் நம்பியுள்ளேன்

3. கவலை பெருகி கலங்கும்போதும்
மகிழ்வித்தீர் உம் அன்பினால்
கால்கள் சறுக்கி தடுமாறும்போது
தாங்கினீர் கிருபையினால்

4. பார்வையில் செருக்கு எனக்கில்லை
இறுமாப்பு உள்ளத்தில் என்றுமில்லை
பயனற்ற உலகத்தின் செயல்களிலே
பங்கு பெறுவதில்லை

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to பகல்நேரப் பாடல் நீரே

  1. Brian says:

    Hi there, thanks for uploading this lyrics, i was in search of it for a long. Almighty GOD bless you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s