என் தேவன் பெரியவர்

http://1drv.ms/1Q5SU8J

என் தேவன் பெரியவர் என் தேவன் நல்லவர்
அவரை விசுவாசி உனக்கெல்லாம் வாய்க்கும்
என் தேவனை விசுவாசி உனக்கெல்லாம் வாய்க்கும்

1. வானமும் பூமியும் படைத்தவர்
உன்னையும் என்னை உருவாக்கியவர்
அவரால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை
என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை

2. உந்தன் நம்பிக்கை வீண்போகாது
நிச்சயமாகவே முடிவுண்டு
அவர் சொல்ல ஆகும் கட்டளையிட நிற்கும்
என் தேவன் சொல்ல ஆகும் கட்டளையிட நிற்கும்

சங்கீதம் 33_9

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s