என் இருதயம் நல்ல விசேஷித்தினால்

http://1drv.ms/1jf24BF

என் இருதயம் நல்ல விசேஷத்தினால் பொங்குகிறது
ஆஹா ஓஹோ ஓ…ஓ…ஓ
நான் இராஜாவைக் குறித்து பாடின கவியை சொல்லுகிறேன்
என் நாவு விரைவாய் எழுதுகிறவனுடைய எழுத்தாணி

1. எனக்காக யாவையுமே செய்து முடிப்பாரே
துவக்கத்தையும் முடிவையும் அவரே தருவாரே

2. இருளான இரவினிலே கண்ணீர் விட்டேனே
பகல் உதிக்க காலையிலே நடனம் செய்தேனே

3. வார்த்தையினால் சத்துருவை இயேசு ஜெயித்தாரே
அவர் வார்த்தையினால் சாத்தானை  (இச்சைகளை)நானும் ஜெயிப்பேனே

சங்கீதம் 45_1

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s