என் பாத்திரம் நிரம்பி

http://1drv.ms/1WMzjdA

என் பாத்திரம் நிரம்பி
நிரம்பி வழிகின்றது
வழிந்து ஓடுகின்றது

எனக்குள்ளே ஜீவ ஊற்று
அது வற்றாது ஒரு நாளும்

1. அபிஷேக நதி நானே
அகிலமெங்கும் பரவிடுவேன்
ஏராளமான மீன்கள்
திரளான உயிரினங்கள்
நதி பாயும் இடமெல்லாம்
நான் போகும் இடமெல்லாம்

2. ஆனந்த தைலம் நானே
புலம்பலுக்கு எதிரானேன்
துதி உடை போர்த்திடுவேன்
சாம்பல் நீக்கிடுவேன்
அலங்காரமாக்கிடுவேன் – சபையை

3. கனி கொடுக்கும் மரம் நானே
நாள்தோறும் (புதுக்) கனிகொடுப்பேன்
இலைகள் உதிர்வதில்லை
கனிகள் கெடுவதில்லை
விருந்தும் மருந்தும் நானே – சபைக்கு

4. முழங்கிடுவேன் தினம் சுவிசேஷம்
ஒடுக்கப்பட்ட இந்த உலகத்திற்கு
காயங்கள் ஆற்றிடுவேன்
கட்டுக்கள் அவிழ்த்திடுவேன்
விடுதலை பறைசாற்றுவேன்

5. அயல்மொழிகள் தினம் பேசிடுவேன்
இறைவாக்கு உரைத்திடுவேன்
சாத்தானைத் துரத்திடுவேன்
கரம் நீட்டி சுகம் கூறுவேன்
அதிசயம் தினம் காண்பேன்

என் பாத்திரம்

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s