நன்றி நன்றி நன்றி ஐயா

http://bit.ly/நன்றிநன்றிநன்றிஐயா

நன்றி நன்றி நன்றி ஐயா – 8

1. யெஹோவா யீரே பார்த்துக்கொள்வீரே
குறைவெல்லாம் நிறைவாக்குவீர்

2. யெஹோவா ராஃப்ஃபா சுகம் தரும் தெய்வம்
வியாதிகள் எனக்கில்லையே

3. யெஹோவா ஷம்மா என் கூடவே இருப்பீர
தனியாக விட மாட்டீர்

4. யெஹோவா நிஸியே ஜெயம்தரும் தெய்வம்
தோல்விகள் எனக்கில்லையே

Thank-You-Lord

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s