பலத்தினாலும் அல்ல

http://bit.ly/பலத்தினாலும்

பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமும் அல்ல
தேவ ஆவியால் ஆகுமென்றீர்
பரிசுத்த ஆவியே வாரும்
உம் வல்லமை என்மேல் பொழியும்

1. பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம்
தேவ தாசனுக்கு முன்னால் நீ சமபூமி
இயேசு நாமம் அவன் சொல்லி வருவான்
அதற்கு கிருபை கிருபை என்றார்ப்பரி

2. அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை யார்
அசட்டை பண்ணக் கூடுமோ
பூமியெங்கும் சுற்றிப் பார்க்கும் தேவ கண்கள்
தேவதாசன் கையில் தூக்குநூலை பார்க்கின்றது

3. கர்த்தரின் ஆவிதான் நம்மோடு
என்றென்றும் நமக்கு விடுதலை
ஆவியில் நிறைந்து துதி பாடுவோம் – தினம்
ஆர்ப்பரித்து ஆனந்தமாய் உயர்த்திடுவோம்

பெரியபர்வதம்

Advertisement
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s