இம்மானுவேல் – தேவன் நம்மோடே

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdUzJUcDZfWkxMeWc

இரட்சகர் வந்ததால்
இரட்சிப்பும் வந்ததே
மன்னிப்பும் கிடைத்ததே
மறுவாழ்வும் கிடைத்ததே
இம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடே

1. பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாய்
இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமாய்
முன்செல்லும் தூதனாய்
வழிநடத்தும் மேய்ப்பனாய்

2. ஆறுகள் நான் கடக்கையில்
அக்கினியில் நான் நடக்கையில்
என்னைத் தூக்கி சுமக்க தகப்பன் என்னோடே
என்னை என்றும் காக்க நேசர் என்னோடே

அல்லேலூயா அவர் இம்மானுவேல்

இம்மானுவேல் என் சபையோடு
இம்மானுவேல் என் தேசத்தோடு
இம்மானுவேல் என் குடும்பத்தோடு

இம்மானுவேல்

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s