Category Archives: தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

நீங்கதான் எல்லாமே

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdbmdPal9GMHhQZmc நீங்கதான் எல்லாமேஉம் ஏக்கம்தான் எல்லாமேசித்தம் செய்யணுமேசெய்து முடிக்கணுமே 1. கரங்களை பிடித்தவரேகைவிட்டு விடுவீரோஇதுவரை நடத்தி வந்தஎபிநேசர் நீர்தானையா 2. நீரே புகலிடம்எனது மறைவிடம்இன்னல்கள் வேதனைகள்மேற்கொள்ள முடியாதையா 3. என்மேல் கண் வைத்துஅறிவுரை கூறுகின்றீர்நடக்கும் பாதைதனைநாள்தோறும் காட்டுகின்றீர் 4. கர்த்தருக்குள் மகிழ்கின்றேன்களிகூர்ந்து துதிக்கின்றேன்நீதிமானாய் மாற்றினீரேநித்தம் பாடுகின்றேன் 5. ஆனந்த தைலத்தினால்அபிஷேகம் செய்தவரேதுதி உடை போர்த்திதினம் துதிக்கச் … Continue reading

Posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

யெஹோவா தேவனுக்கு

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdcmlFNzBNSXI3QVk யெஹோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்எதை சொல்லிப் பாடிடுவேன்கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம்கரம் தட்டிப் பாடிடுவேன் யெஹோவா ஷாலோம் யெஹோவா ஷம்மாயெஹோவா ரூவா யெஹோவா ரஃப்ஃபா 1. எல் ரோயீக்கு அல்லேலூயா என்னை நீரே கண்டீரையாஏக்கமெல்லாம் தீர்த்தீரையா நான் தாகத்தோடு வந்தபோது ஜீவத்தண்ணீர் எனக்குத் தந்து தாகமெல்லாம் தீர்த்தீரையா 2. எல் ஷடாயும் நீங்கதாங்க … Continue reading

Posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

போதும் நீங்க போதும்

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdaVlYOWxWR0ozU0U போதும் நீங்க போதும்உம் சமூகம் உம் பிரசன்னம் எப்போதும் நீர்தானையாஎன்முன்னே நீர்தானையாஇயேசையா என் மீட்பரே 1. உம் விருப்பம் செய்வதுதான்என் வாழ்வின் ஏக்கமையாஇதுதானே என் உணவுஇதற்காகத்தான் உயிர்வாழ்கிறேன்இயேசையா என் மீட்பரே 2. என் ஆன்மா உம் பிரசன்னத்திற்காய்ஏங்கி தினம் தவிக்கின்றதுஜீவனுள்ள என் தேவனேஎன் பார்வையெல்லாம் உம்மேல்தானேஇயேசையா என் மீட்பரே 3. உம் சமூகம் வாழ்கின்ற … Continue reading

Posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும்

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdOV9JUTl1MkxqTmc கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும்ஸ்தோத்தரிப்பேன் ஸ்தோத்தரிப்பேன்அவர் புகழ் எப்பொழுதுமேஎன் நாவில் ஒலித்திடுமே ஆனந்தமே பேரின்பமேஆடலுடன் புகழ் பாடுவோமே நல்லவர் வல்லவர்காண்பவர் காப்பவர் 1. ஆத்துமா கர்த்தருக்குள் மேன்மை பாராட்டும்எளியோர் இதைக் கேட்டு அககளிப்பார்கள்இணைந்து துதித்திடுவோம்அவர் நாமம் உயர்த்திடுவோம் 2. துணை வேண்டி நான் மன்றாடினேன்மறுமொழி பகர்ந்தார் அவர் எனக்குஎல்லாவித அச்சத்தினின்றும்அவர் என்னை விடுவித்தார் 3. ஜீவனை … Continue reading

Posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

மறவாமல் நினைத்தீரையா

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdY1p6RzVlUVo4SFE மறவாமல் நினைத்தீரையாமனதார நன்றி சொல்வேன்இரவும் பகலும் எனை நினைத்துஇதுவரை நடத்தினீரேநன்றி நன்றி ஐயா ஆ…. ஆ….கோடி கோடி நன்றி ஐயா 1. எபிநேசர் நீர்தானையாஇதுவரை உதவினீரேஎல்ரோயீ எல்ரோயீ என்னையும் கண்டீரேஎப்படி நான் நன்றி சொல்வேன் 2. பெலவீன நேரங்களில் பெலன் தந்தீரையாசுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானேன்என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே 3. தடைகளை உடைத்தீரையாதள்ளாடவிடவில்லையேசோர்ந்து … Continue reading

Posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics | Tagged , , , , , | Leave a comment

கலங்கி நின்ற வேளையில்

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdU1FUUzc0RkN5X0U கலங்கி நின்ற வேளையில்கைவிடாமல் காத்தீரே தகப்பனே தகப்பனேநீர் போதும் என் வாழ்வில் 1. உடைந்த நொந்த உள்ளத்தோடுஅருகில் நீர் இருக்கின்றீர்தாங்கிடும் பெலன் தந்துதப்பிச் செல்ல வழி செய்யும்தகப்பனே தகப்பனே 2. துன்பத்தின் பாதையில் நடக்கும்போதெல்லாம்திருவசனம் தேற்றுதைய்யாதீமைகளை நன்மையாக்கிதினம் தினம் நடத்திச் செல்லும்தகப்பனே தகப்பனே 3. நித்திய அன்பினால் அன்புகூர்ந்துஉம்பேரன்பால் இழுத்துக் கொண்டீர்காருண்யம் தயவால்காலமெல்லாம் சூழ்ந்து … Continue reading

Posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

இம்மானுவேல் – தேவன் நம்மோடே

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdUzJUcDZfWkxMeWc இரட்சகர் வந்ததால்இரட்சிப்பும் வந்ததேமன்னிப்பும் கிடைத்ததேமறுவாழ்வும் கிடைத்ததேஇம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடே 1. பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாய்இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமாய்முன்செல்லும் தூதனாய்வழிநடத்தும் மேய்ப்பனாய் 2. ஆறுகள் நான் கடக்கையில்அக்கினியில் நான் நடக்கையில்என்னைத் தூக்கி சுமக்க தகப்பன் என்னோடேஎன்னை என்றும் காக்க நேசர் என்னோடே அல்லேலூயா அவர் இம்மானுவேல் இம்மானுவேல் என் சபையோடுஇம்மானுவேல் என் தேசத்தோடுஇம்மானுவேல் என் குடும்பத்தோடு

Posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

பெலன் இல்லா நேரத்தில்

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdVTd3b0kwc2dBTHc பெலன் இல்லா நேரத்தில் புதுப்பெலன் தந்து என்னை நீர் தாங்கிடுமே திடன் இல்லா நேரத்தில் திடமனம் தந்து என்னை நீர் நடத்திடுமே பெலன் தாருமே – 4 புதுப்பெலத்தால் என்னை நடத்திடுமே 1. எலியாவைப்போல் வனாந்திரத்தில் களைத்துப்போய் நிற்கின்றேனே மன்னாவைத் தந்து மறுபடி நடக்க செய்யும் 2. போராட்டங்கள் சூழ்ந்ததாலே சோர்ந்துபோய் நிற்கின்றேனேசோராமல் ஓட … Continue reading

Posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

சிலுவையே நல்மரமே

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdM1BNY0ZwRS1GTVU சிலுவையே நல்மரமேஅதன் நிழல் அடைக்கலமேகலங்காதே அழுதிடாதேஇயேசு உன்னை அழைக்கிறார் 1. துன்ப நெருக்கடியில்சோர்ந்து போனாயோஅன்பர் இயேசு பார் உன்னை அணைக்கத் துடிக்கின்றார் 2. பாவச் சேற்றினிலேமூழ்கி தவிக்கின்றாயோஇயேசுவின் திருரத்தம்இன்றே கழுவிடும் 3. வியாதி வேதனையில்புலம்பி அழுகின்றாயோஇயேசுவின் காயங்களால்இன்றே குணம் பெறுவாய்

Posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs | Tagged , , , , , | Leave a comment

ஆண்டவரே உம் பாதம்

https://drive.google.com/open?id=0BzYcjgTVhUWdbHVzRkU4SVFzZWc ஆண்டவரே உம் பாதம் சரணடைந்தேன்அடிமை நான் ஐயாஆயிரம் ஆயிரம் துன்பங்கள் வந்தாலும்அகன்று போகமாட்டேன் உம்மைவிட்டு அகன்று போகமாட்டேன் 1. ஒவ்வொரு நாளும் உம்குரல் கேட்டுஅதன்படி நடக்கின்றேன்உலகினை மறந்து உம்மையே நோக்கிஓடி வருகின்றேன் 2. வேதத்திலுள்ள அதிசயம் அனைத்தும்நன்கு புரியும்படிதேவனே எனது கண்களையேதினமும் திறந்தருளும் 3. வாலிபன் தனது வழிதனையேஎதனால் சுத்தம் பண்ணுவான்தேவனே உமது வார்த்தையின்படியேகாத்துக் … Continue reading

Posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs | Tagged , , , , , , | Leave a comment