நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்

http://1drv.ms/1D79lge

நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்
நன்மைகள் ஏராளம் – 2
நம்புகிறேன் நம்புகிறேன்
நம்பத்தக்க தகப்பனே – 2
நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்
நன்மைகள் ஏராளம் – 2

1.மனிதரின் சூழ்ச்சியினின்று
மறைத்துக் காத்துக்கொள்வீர் – 2
நாவுகளின் சண்டைகள் அவதூறு பேச்சுகள்
அணுகாமல் காப்பாற்றுவீர் – 2

நம்புகிறேன் நம்புகிறேன்
நம்பத்தக்க தகப்பனே – 2
நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்
நன்மைகள் ஏராளம் – 2

2.என் பெலன் நீர்தானே
கேடகமும் நீர்தானே
சகாயம் பெற்றேன் உதவி பெற்றேன்
பாட்டினால் உம்மைத் துதிப்பேன்

நம்புகிறேன் நம்புகிறேன்
நம்பத்தக்க தகப்பனே – 2
நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்
நன்மைகள் ஏராளம் – 2

christ_canaanite_woman

3.கானானிய பெண் ஒருத்தி
கத்திக்கொண்டே பின்தொடர்ந்தாள்
அம்மா உன் விசுவாசம் பெரியது என்று
பாராட்டி புதுமை செய்தீர்

நம்புகிறேன் நம்புகிறேன்
நம்பத்தக்க தகப்பனே – 2
நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்
நன்மைகள் ஏராளம் – 2

Romans 8:1-2“[Life Through the Spirit] Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death.”Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

  2. Pingback: as | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s