தேவனைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடு

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiSY2nLBtrcMs3K1h

தேவனைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடு – நம் – 4

இந்நாளிலே, ஹே, எந்நாளுமே, ஹே,
எக்காளம் ஊதுங்களேன் – 2

தேவனைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடு – நம் – 4

1. நியமித்த காலத்திலும்
நம் பண்டிகை நாட்களிலும் – 2
இனிமையான ஓசை எழுப்பி
சங்கீதம் பாடுங்களேன் – 2

தேவனைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடு – நம் – 4

2. மெரிபாவின் தண்ணீராலுமே
கன்மலையின் தேனினாலுமே – 2
உச்சிதமான கோதுமையாலுமே
போஷித்தவர் அவரல்லவோ – 2

இஸ்ரவேலின் தேவனல்லவோ
இயேசு கிறிஸ்து அவரல்லவோ – 2

தேவனைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடு – நம் – 4

இந்நாளிலே, ஹே, எந்நாளுமே, ஹே,
எக்காளம் ஊதுங்களேன் – 2

தேவனைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடு – நம் – 4

Jeremiah 23:24“Who can hide in secret places so that I cannot see them?” declares the LORD. “Do not I fill heaven and earth?” declares the LORD.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to தேவனைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடு

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s