உன்னத தேவனுக்கு

http://1drv.ms/1Swcv3C

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை
மகத்துவ ராஜனுக்கு ஆராதனை
சர்வ வல்ல தேவனுக்கு ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை

அல்லேலூயா பாடித் துதிப்போம்
எங்கள் இயேசுராஜனை வாழ்த்தி போற்றுவோம்

பிதாவாம் தேவனுக்கு ஆராதனை
குமாரனாம் இயேசுவுக்கு ஆராதனை
ஆவியாம் கர்த்தருக்கு ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை

1. அதிசயம் செய்பவரை ஆராதிப்போம்
அற்புதங்கள் செய்பவரை ஆராதிப்போம்
கரம்பற்றி நடத்தினார் ஆராதிப்போம்
கன்மலைமேல் உயர்த்தினார் ஆராதிப்போம்

2. பாவங்களை மன்னித்தாரே ஆராதிப்போம்
பரிசுத்தம் தந்திட்டாரே ஆராதிப்போம்
அக்கினியால் புடமிட்டாரே ஆராதிப்போம்
பொன்னாக மின்னச் செய்தாரே ஆராதிப்போம்

3. வாக்குத்தத்தம் தந்தவரை ஆராதிப்போம்
வாக்குமாறா நல்லவரை ஆராதிப்போம்
விண்ணப்பத்தைக் கேட்டவரை ஆராதிப்போம்
விடுதலை தந்தவரை ஆராதிப்போம்

உன்னத தேவன்

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s